Nowości

BOBCAT


Nowa generacja kompaktowego switcha zarządzalnego zapewniającego zaawansowane bezpieczeństwo oraz komunikację w czasie rzeczywistym za pomocą TSN (Time Sensitive Networking).
Jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla klasycznych zastosowań automatyki jak i aplikacjach wymagających komunikacji w czasie rzeczywistym i małego opóźnienia.
Biuletyn Produktu

RODO

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do zmian przepisów o ochronie danych osobowych i wymogiem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż w naszej bazie Klientów znajdują się Państwa dane osobowe.
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzenia czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych, szkoleń, spotkań targowych lub korespondencji z naszą firmą.
Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, w załączniku przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są Państwo jako osoby fizyczne, podmioty (w znaczeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz wyznaczeni przedstawiciele podmiotów, będące osobami fizycznymi.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bystrzycka 69C, 54-215 Wrocław
NIP: 899 000 93 51
Dane kontaktowe:
Adres e-mail : produs@produs.com.pl       Numer telefonu +48 71 354 88 00
Adres korespondencyjny:
PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bystrzycka 69C, 54-215 Wrocław

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • zawarcia i wykonywania umów dostawy i serwisu towarów i usług z oferty handlowej Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania Klientom PRODUS S.A. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa w tym:

 • zapraszania podwykonawców do udziału w organizowanych przez Administratora zapytaniach ofertowych na wykonanie określonych usług,
 • informowania opinii publicznej o realizowanych i planowanych inwestycjach i udziale podmiotów powiązanych, itp,
 • zapewnienia przejrzystości w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyć, w celu ustalenia, obrony  i dochodzenia roszczeń,
 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych;

5. Czas przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich
przetwarzania, w tym:

 • w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu  lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych określają te przepisy,
 • w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia lub rozwiązania umowy.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie  tj. rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) oraz dostępne na stronach www.

7. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych są:

 • inne podmioty wykonujące usługi na rzecz PRODUS S.A. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z umową (np. firmy spedycyjne),
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
 • inne podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,
 • wykrywania oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
 • ochrona praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

8. Administrator Danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania Państwa danych osobowych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@produs.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: PRODUS S.A.  ul. Bystrzycka 69C, 54-215 Wrocław.

Pragniemy zapewnić, iż jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Tofino Xenon Security Appliance

tofino xenon high resolution artwork_small

Uniwersalne, wyjątkowo wytrzymałe urządzenie zapewniające maksymalną ochronę danych w przemysłowych systemach produkcyjnych po przez głęboką inspekcję pakietów.
Tofino Xenon  jest idealne dla profesjonalistów w zakresie sterowania, ponieważ jest to produkt Plug-n-Protect ™, zaprojektowany do zainstalowania w sieci na żywo bez wstępnej konfiguracji, bez zmian sieciowych i bez przestojów instalacji. Zapewnia prosty i opłacalny sposób tworzenia stref bezpieczeństwa – dostosowane zabezpieczenia dla grup sterowników PLC, DCS, RTU, IED i interfejsów HMI – zgodnie z zaleceniami standardów ISA / IEC-62443.
Biuletyn Produktu

 

Kolejowy router OWL LTE – M12

OWL-M12

Kolejowy router LTE wyposażony w dwa porty Ethernet M12, GPS, RS232, USB, slot na kartę SD oraz dwa binarne I/O. Urządzenie spełnia normy wymagane w transporcie (EN 50155, EN 50121-4, EN 45545-2 HL3, E8) a dzięki systemowi LINUX jest łatwe w konfiguracji i integracji.
Biuletyn Produktu

BAT450-F

Przemysłowy Access Point wyposażony w dwa moduły WLAN lub WLAN + LTE. W przyszłości możliwe będzie zamawianie urządzeń wyposażonych w WLAN + interfejs IoT taki jak Wireless HART, ISA1000, Zigabee czy Bluetooth.

Dokumentacja techniczna

Switch kolejowy OCTOPUS 8TX-EEC – Niezarządzalny switch z EN50155

Octopus8TX

Switch kolejowy OCTOPUS 8TX EEC posiada pyłoszczelną, wodoodporną obudowę IP67/IP65 co sprawia, iż nie wymaga instalacji w szafach. Zakres temperatur pracy wynosi od -40 do+70°C.
Przełącznik jest ekonomicznym i łatwym w instalacji urządzeniem zapewniającym transmisję z wysoką przepustowością oraz niskim opóźnieniem – idealnie nadaje się do systemów CCTV. Dzięki możliwości wyłączenia nieużywanych portów oraz konfiguracji limitów dla ruchu sieciowego, daje podstawowy poziom bezpieczeństwa.
Urządzenie spełniaja normy wymagane m.in. w kolejnictwie oraz transporcie drogowym: EN50155 – warunki eksploatacji w taborze kolejowym, EN50121-4, EN45545 bezpieczeństwo pożarowe, E1 dla zastosowań w pojazdach drogowych.
OCTOPUS 8TX EEC jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji przemysłowych, które wymagają wysokiej niezawodności nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Biuletyn Produktu

GREYHOUND 1040 – pierwszy switch przemysłowy z portami 2,5GbE

GREYHOUND1040-pict

Switch przemysłowy GREYHOUND 1040 zapewnia niezawodne połączenia GigabitEthernet z prędkościami do 2.5Gb/s. Umożliwia rozbudowę sieci przemysłowej za pomocą modułów rozszerzeń wyposażonych w gniazda SFP lub porty RJ45. Redundantny zasilacz z możliwością wymiany podczas pracy gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu dostępności sieci.

Podstawowe zalety switcha:

 • – Do 28 portów GE
 • – 2 lub 4 sloty SFP obsługują moduły o prędkościach 1 lub 2.5GE
 • – Możliwość wymiany modułów rozszerzeń podczas pracy (hot-swap)
 • – Porty mogą być zlokalizowane na froncie lub z tyłu switcha
 • – Zakres temperatur pracy wynosi od -40˚ C do + 70 ° C
 • – Odporny na wibracje i wyładowania elektrostatyczne
 • – Dzięki platformie HiOS oferuje szereg nowych funkcji takich jak routing L3, liczne protokoły redundancji, zwiększone bezpieczeństwo w sieci.

Biuletyn Produktu
Szczegóły techniczne

Zdalny dostęp do interfejsu graficznego switchy Hirschmann

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) wymaga przeglądarki obsługującej środowisko Java Runtime Environment

Dane logowania:
użytkownik: user
hasło: public

Uruchomienie GUI może chwilę potrwać w zależności od prędkości łącza oraz ilości aktualnie zalogowanych użytkowników. W przypadku EAGLE należy zaakceptować niezaufane połączenie.

RSB20
RSB
IP: 82.141.17.145
Basic OpenRail SwitchFast Ethernet RSB switches with basic software version.
RS20
RS20
IP: 82.141.17.139
Compact OpenRail SwitchCompact, managed OpenRail switches assure innovative redundancy solutions. As well as the possibility of network supervision for the highest availability of complex solutions in process and traffic automation.

RSR20

RSR20
IP: 82.141.17.135
Ruggedized Rail SwitchThe manageable switches of the RSR family are offered in a Fast (RSR 20) and a Gigabit Ethernet version (RSR 30) are designed for extremely high demands with regard to shock and vibration resistance as well as electromagnetic compatibility (EMC).

RSP20

RSP35
IP: 82.141.17.152
Rail Switch PowerRSP switches offer eleven ports, three of which can be equipped with SFP transceivers that support Fast (100 BASE-FX) or – optionally – Gigabit-Ethernet (100/1000 BASE-FX). The remaining ports can be used either for 100 BASE-TX or as a combination of four SFP transceivers and four TX ports. These switches are also remarkable for their extensive management and redundancy methods, as well as enhanced security mechanisms. In addition is a version available that supports precise synchronization compliant with IEEE 1588v2, plus PRP (Parallel Redundancy Protocol) and HSR* (High-availability Seamless Redundancy).

MS20

MS20
IP: 82.141.17.136
MICE SwitchConfigurable modular switches for mission critical applications excel due to their flexibility through problem free planning, minimum storage problems and easy adaptation to the most varied network topologies.

MS4128

MS4128
IP: 82.141.17.133
Power MICE SwitchStandard Switches (Layer 2 and Layer 3): Modular Rail switches excel due to their flexibility through problemfree planning, minimum storage problems and easy adaptation to the most varied network topologies.

MSP

MSP
IP: 82.141.17.146
MICE Switch PowerIndustrially compatible, flexible, economical and future-safe – these are only a few features, which the intelligent MICE system is offering. Regardless of standard or configurable switches, the modular structure pays off especially in the long term: MICE Switches and media modules offer you maximum flexibility and therefore perfectly prepared for the growing network demands of the future.

OCTOPUS16M

OCTOPUS
IP: 82.141.17.138
Waterproof IP67/IP54 SwitchIP67/54 switches from the OCTOPUS family allow fail-safe networks to be installed in a variety of different application scenarios even under the most difficult conditions and covering the full range of automation solutions, such as rail vehicles.

MACH100

MACH100
IP: 82.141.17.143
Workgroup SwitchMACH100 switches are designed primarily for the control room environment and the verge of the office world. They offer an operating temperature from 0 °C bis 50 °C at fanless cooling as well as low initial investment, high quality and durability. There are switches available with a fixed port number or as an modular workgroup switches. The possible option of SFP modules increases the flexibility to cope with changes in the network in the most efficient way.

MACH1000

MACH1000
IP: 82.141.17.142
19″ Ruggedized SwitchThe rugged Hirschmann substation (IEC 61850) switches for Fast-ETHERNET applications deliver excellent performance and high port density in a compact form factor.

MACH4002

MACH4002
IP: 82.141.17.131
Backbone SwitchThe MACH backbone switch is real all-rounder (Layer 2 or layer 3 switch) and suits all applications – especially large networks, with a big number of media modules, high port density and the extendable routing functionality.

BAT54-R

BAT54-Rail
IP: 82.141.17.140
Wireless Access PointWith maximum mobility, flexibility and availability the BAT devices extend cable-based networks to the next level of wireless opportunities. Wireless Access Point for use in robust outdoor applications as well as in hazardous areas.

OpenBAT-R

OpenBAT-R
IP: 82.141.17.149
Compact OpenBAT Wireless Access PointRugged wireless LAN access point and/or client for use in industrial environments. Robust metal housing for mounting on DIN rails.

EAGLE20 TX/TX

EAGLE20 TX/TX
IP: 82.141.17.141
Firewall SystemAs security router it provides local support for the full range of control applications.

EAGLE20-0400

EAGLE20-0400
IP: 82.141.17.148
Multi-port Firewall SystemExtensive Layer 2 and Layer 3 redundancy features, combined with other highlights such as NAT and firewall, not only guarantee maximum data security but also make it easy to integrate your production facilities into the network.

Hirschmann OWL 3G Przemysłowy Router zapewniający dostęp do sieci komórkowej

OWL-3G

OWL 3G został stworzony do pracy w aplikacjach przemysłowych, wymagających wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa. Dwa porty Ethernet oraz obsługa dwóch kart SIM gwarantują redundancję w sieci. Platforma oparta na systemie LINUX pozwala szybko dostosować konfigurację do swoich potrzeb. Router umożliwia bezpieczny zdalny dostęp z wykorzystaniem tuneli VPN (OpenVPN, IPsec VPN). Zakres temperatur pracy wynosi od -40˚C do +70˚C.

Biuletyn Produktu