BAT450-F

Przemysłowy Access Point wyposażony w dwa moduły WLAN lub WLAN + LTE. W przyszłości możliwe będzie zamawianie urządzeń wyposażonych w WLAN + interfejs IoT taki jak Wireless HART, ISA1000, Zigabee czy Bluetooth.

Dokumentacja techniczna