Dlaczego okablowanie odgrywa ważną rolę?

Komponenty warstwy fizycznej modelu ISO/OSI stanowią 35% wszystkich błędów występujących w systemach Ethernetowych.

Jeżeli w środowisku przemysłowym uszkodzeniu ulegnie komercyjny kabel lub przełącznik ethernetowy, rzeczywiste koszty ponoszone przez producenta są zazwyczaj znacznie większe niż koszty wymiany komponentów. Koszt samych elementów stanowi przeważnie niewielką część całkowitych kosztów.
W jaki sposób wybrać właściwy patchcord?