Audyt sieci  – kompleksowa ocena systemów przesyłu danych w organizacji, poprzez sprawdzenie stosowanych urządzeń sieciowych, protokołów, poprawnej konfiguracji oraz bezpieczeństwa.
Celem audytu jest analiza i przegląd stosowanych mechanizmów sieciowych oraz inwentaryzacja zasobów sieci. Pozwala to wskazać podatności w systemach, wykryć potencjalne zagrożenia oraz przygotować plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej.

%d bloggers like this: