BAT WLC

BAT Kontroler

Umożliwia scentralizowane zarządzanie siecią bezprzewodową.

 Hirschmann BAT-Controller WLC został specjalnie opracowany do scentralizowanego zarządzania pracą w sieci przemysłowej i zapewnia niezbędny przegląd. Nie ma potrzeby zastępowania istniejących punktów dostępowych Hirschmann z oferty BAT nowymi urządzeniami zaprojektowanymi do stosowania kontrolerów, punkty dostępowe mogą być obsługiwane z kontrolerami lub bez nich. Oznacza to, że twoja sieć WLAN może być rozszerzana krok po kroku, kiedy stanie się to konieczne,.

  • Automatyczna konfiguracja – i centralne zarządzanie wszystkimi punktami dostępu w sieci WLAN
  • Kompatybilny – ze wszystkimi punktami dostępowymi Hirschmann w rodzinie BAT
  • Pełna przepustowość danych ładunku – zgodnie z IEEE 802.11n dla każdego punktu dostępu
  • Zintegrowany router IP – z zaporą i obsługą VPN
  • Uwierzytelnianie użytkownika – zgodne z IEEE 802.1x, RADIUS i LEPS
  • Szybki roaming – możliwy w wielu podsieciach
  • Automatyczne zarządzanie częstotliwością – w paśmie 2,4 i 5 GHz
  • Wysoka dostępność – osiągnięta dzięki nadmiarowości i mechanizmom tworzenia kopii zapasowych
  • Wiele sieci WLAN – można połączyć za pomocą funkcji bramy VPN
  • Jednostka 19 “ – do użytku w sterowniach